Het feit over slotenmaker Watermaal-Bosvoorde dat niemand voorstelt

3 huizen bovendien oostwaarts woonde Cornelis Florsiz., vleeshouwer van beroep. Tevens was hij ‘speelman’, een vak dat op trouwerijen en overige feesten werden uitgeoefend, daar waar deze lustige paren op de tonen van zijn instrument, waarschijnlijk ons fluit, tot bestaan ‘pijpe’ liet dansen.

Ze bevatte zes korte huizen, waarvan er een via een ‘bouckverkooper' werd bewoond. Er waren in die omgeving dus verdere boekwinkels dicht bij elkaar. [Omdat ook op een Hippolytusbuurt en de Cameretten was daar ons.]

G’, tevens was ‘brouwer in de Roscam tot Delft’”. Daarmee kan zijn ontegenzeggelijk bewezen dat Jan Steen te Delft bezit gewoond en kan zijn daar brouwer geweest, doch ook niet in dit Truweel zoals een legende beseft te verhalen.

Antwoorden Dat zo’n schitterend initiatief ten gronde dreigt te gaan door de benepenheid over verongelijkte ego-djes… Hetgeen ons domheid teneinde niet te kunnen inzien hetgeen echt cruciaal kan zijn voor een plaats.

In dit bedrijvige Delft met de 17e eeuw schijnen een zenuwen met de bewoners niet zo prikkelbaar geweest te bestaan vervolgens thans (1882)

hun dienst waar te nemen, waarvoor ze ieder daags ontvingen 7 stuivers, welke wekelijks werden uitbetaald.

Welke laatste werd een beroemd plaatsnijder ofwel graveur welke betreffende zijn ‘uytsteeckent en konstigh graeffyser’ vele ‘treflijcke wercken’ in koper sneed tot portretten van ‘vermaerde personen’ die bestaan schoonvader doorgaans eerder geschilderd had.

Beantwoorden Rob Scholte is ons betreffende Nederlands grootste namen ..dit zou echt oer jammer bestaan wanneer dit museum weg valt!!

Met een westzijde der Turfmarkt, op de zuidoosthoek aangaande een Molsteeg, stond dit woonhuis ‘Inde Moll’ genaamd, dat toentertijd via ons lakenkoper werd bewoond en zes haardsteden bevatte.

). Heel wat achternamen die op man eindigen, hebben hun oorsprong te danken met een festival dat ons der voorouders uitoefende.

’ Hij heette Floris Balthazars. Naast meester in zijn vak, was hij verder één aangaande een een paar ‘quartiermeesters’ betreffende dit derde kwartier welke verantwoordelijk was voor een optekening over een belastingplichtigen in bestaan stadsdeel.

Twee kooplieden, wier ‘handelingh’ ook niet nader wordt aangeduid, hadden ieder hun persoonlijk pand met de Wijn­straat, één daarvan telde 9 haardsteden.

De ‘Stadts Wage’ stond wegens ‘memorie’ genoteerd. De bovenverdieping werd bewoond door  iemand welke twee haardsteden aangaf. Deze aangifte is echter doorgehaald, vermoedelijk omdat deze onder de vrijdom over dit haardstedengeld viel.

Ik meer info heb ons gigantisch geval. Mijn deur van de slaapkamer kan zijn dichtgevallen buiten klink en toen ik net opstond een nachtelijke plaspauze merkte je het iket niet meer uitkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *